Cyfres dditectif noir Taliesin MacLeavy

NADOLIG TALIESIN

Stori fer o fyd Ditectif Taliesin MacLeavy, yn rhad ac am ddim!.

Cliciwch i ddarllen Nadolig Taliesin – Rhan 1
Cliciwch i ddarllen Nadolig Talieisn – Rhan 2
Cliciwch i ddarllen Nadolig Talieisn – Rhan 3

Yn mwynhau’r stori? Cysylltwch ar Twitter @trywyddllofrudd neu anfonwch e-bost i helo@ardrywyddllofrudd.co.uk
Yr ail lyfr yng nghyfres dditectif Taliesin MacLeavy, a’r dilyniant i ‘Ar Drywydd Llofrudd’, mae ‘Ar Lwybr Dial’ allan mis Gorffennaf 2020.

Mae Taliesin yn cael ei bartneru gyda Siwan Mathews, ditectif profiadol sydd newydd ddychwelyd i’w gwaith ar ôl sawl blwyddyn yn magu teulu ifanc. Eu hachos cyntaf ydy ymchwiliad i sawl lladrad ym mhentref Y Borth. Mae’r ddau dditectif yn dod o hyd i gyrff hen gwpwl, wedi’u lladd yn eu cartref. Yn benderfynol o ddal yr un sy’n gyfrifol cyn i fwy farw, maen nhw’n mynd ati i chwilio i gefndir tywyll y pâr priod, cyn i dro yn y stori weld y llofrudd yn cysylltu gyda Taliesin a’r ditectif yn gorfod chwilio am atebion ynddo’i enaid ei hun. Wedi ei hadrodd o safbwynt Taliesin a Siwan, mae’r ddirgelwch gyffrous yn mynd â’r darllenwr ar daith lawn amheuon, cyfrinachau a llofruddiaethau erchyll

Ar gael nawr ar wefan Y Lolfa, Amazon, neu yn eich siop lyfrau leol.

Cysylltwch ar Twitter @trywyddllofrudd neu anfonwch e-bost i helo@ardrywyddllofrudd.co.uk
Mae ‘Ar Drywydd Llofrudd’ yn nofel dditectif boblogaidd gyfoes a thywyll wedi ei lleoli yn Aberystwyth. Fe’i gyhoeddwyd gan Y Lolfa yn 2018.

Mae Taliesin Macleavy yn dditectif anodd, lletchwith ond galluog tu hwnt. Mae MJ yn brofiadol, dibynadwy ac wedi blino ar fywyd heddwas. Pan gaiff Bet Goldsmith ei riportio ar goll ar ol noson allan, y nhw sy’n cael y cyfrifoldeb am yr achos, ac i ddechrau mae’r ddau yn disgwyl iddi ddychwelyd yn ddiogel.

Ond ceir tro sinistr pan mae corff ag anafiadau erchyll i’r wyneb yn cael ei ganfod, gan roi Taliesin ac MJ ar drywydd llofrudd creulon.

Ar gael nawr ar wefan Y Lolfa, Amazon, neu yn eich siop lyfrau leol.

Cysylltwch ar Twitter @trywyddllofrudd neu anfonwch e-bost i helo@ardrywyddllofrudd.co.uk
Rhagflas

“Mae popeth yn llonydd. Yr unig synau yw fy anadl, a thonnau’r môr yn torri ar y traeth. Dwi wedi diosg fy esgidiau eisioes, ac yn gethio bysedd fy nhraed yn ddwfn i’r tywod. Mae popeth mor llonydd.

Fedra i ddim teimlo fy nwylo. Mae ‘ngwallt i’n llawn tywod, a ‘nhraed i’n gwaedu. Dwi ddim yn gwybod lle mae e. Fedra i ddim ei weld e – mae’r nos yn rhy dywyll. Fedra i ddim ei glywed e dros sŵn fy anadle trwm, anghyson i. Ond dwi’n gwybod ei fod e yma. Dwi’n galw allan eto trwy’r tawelwch.

Pan deimlaf y gyllell yn erbyn fy ngwddf dwi’n dechrau sgrechian.

Ac yna ma popeth yn llonydd.”Canmoliaeth

“Nofel sy’ gwerth colli cwsg drosti”Richard Harrington

“Wedi mwynhau hwn! Nofel dditectif ddifyr wedi’i gosod yn Aber, Llanelli a Llanbed. Gobeithio darllen mwy am Taliesin – chwip o enw i dditectif”Bethan Gwanas

“Llais newydd hyderus ym myd sgrifennu ditectif Cymraeg”Jon Gower

Newydd orffan darllen . Gwych. Un o’r nofela ditectif gora i mi ei darllen yn Gymraeg ers sbel. ” – Emyr Gruffudd

Fy mwriad oedd darllen hon dros gyfnod o ryw wythnos. Unwaith y dechreuais, wnes i ddim oedi tan y dudalen olaf. Dwi’n edrych ymlaen at y gyfrol nesaf. ” – Tweli Griffiths